You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
TEPAV Tütün Kontrolü Politikaları İzleme Bülteni<br/>Eylül 2022 | Sayı: 1

TEPAV Tütün Kontrolü Politikaları İzleme Bülteni
Eylül 2022 | Sayı: 1

Bu haber bülteni, TEPAV tarafından Türkiye’de tütün ürünleri kullanımı ile ilgili veri ve bilgilerin düzenli aralıklarla paylaşımı amacı ile hazırlanmıştır. Söz konusu İzleme Bülteni’nin bu ilk sayısı, TEPAV tarafından Şubat 2022’de yaptırılan anket bulguları ile Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) (Global Adult Tobacco Survey - GATS) Türkiye sonuçlarının karşılaştırmalı analizini içermektedir.

Türkiye’de tütün ürünleri tüketiminin ayrıntılı analizinde, ulusal düzeyde temsil özelliği olan anketler aracılığıyla elde edilen mikro veriler esas alınmaktadır. Diğer birçok veri kaynağına kıyasla, farklı ülkelerde tütün kullanımını izleyen ulusal düzeydeki anketler, farklı yıllarda değişen örneklem koşullarında yürütülmektedir ve dolayısıyla ülkeler arasında güncel standardizasyon söz konusu olamamaktadır. Bu bültende, Türkiye’deki tütün kullanım trendlerini daha ayrıntılı olarak analiz edebilmek amacıyla TEPAV tarafından yaptırılan anket çalışmasının sonuçları kullanılmıştır. Anket çalışması, Şubat 2022’de Türkiye’nin 12 NUTS-1 bölgesini temsilen 12 ilde (İstanbul (TR1), Balıkesir (TR2), İzmir (TR3), Bursa (TR4), Ankara (TR5), Antalya (TR6), Kayseri (TR7), Samsun (TR8), Trabzon (TR9), Erzurum (TRA), Malatya (TRB), Gaziantep (TRC)) ve 2000 katılımcıyla bilgisayar destekli olarak telefon anketi şeklinde yapılmıştır.

Ülkemizde tütün ürünleri kullanımı ile ilgili en güncel resmi verilerin 2019 TÜİK Türkiye Sağlık Araştırması ve 2016 Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) verileri olması ve o tarihten sonra bu kapsamda resmi bir çalışma bulunmaması nedeniyle TEPAV’ın araştırması önemli ve anlamlıdır. Mevcut veri kaynaklarının avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışmada, farklı demografik gruplarda tütün kullanım oranı, başlama yaşı, bırakma eğilimleri vb. hususlara ilişkin ayrıntılı istatistikler için KYTA mikro veri setlerinin karşılaştırmaya dâhil edilmesine karar verilmiştir. Türkiye’de tütün ürünleri kullanımını ölçmeye yönelik gerçekleştirilen anketin sonuçları, 2012 ve 2016 KYTA sonuçları ile kıyaslanarak tartışılacak ve değerlendirilecektir.


Bültene erişmek için tıklayınız.