You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Türkiye’de Tütün Kullanımını Kontrol Altına Almanın Ekonomisi: İnceleme Raporu - Arz, Talep, Sağlık ve Kamu Politikası Boyutları

Türkiye’de Tütün Kullanımını Kontrol Altına Almanın Ekonomisi: İnceleme Raporu - Arz, Talep, Sağlık ve Kamu Politikası Boyutları

Bu rapor, Türkiye'de sigarayı azaltma ekonomisinin kapsamlı bir inceleme raporudur. TEPAV Tütün Kontrol Politikaları Araştırma Ekibi, ilk olarak piyasanın arz yönünü (değer zinciri perspektifinden üretim aşamaları ve tütün/tütün ürünlerinde dış ticaret) ve talep yönünü (farklı demografik gruplarda tütün kullanım oranı, başlama yaşı, bırakma eğilimleri vb. hususlara ilişkin ayrıntılı istatistikler) ele almaktadır. Ekip, hem geleneksel hem de alternatif ürünleri göz önünde bulundurarak, tütün kullanımının sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut bulguları özetlemektedir. Uygulanan politikaların tütün kontrolü çalışmalarında hedefe ulaşmada neden yetersiz kaldığını anlamak amacıyla, Türkiye’de şimdiye kadar uygulanmış olan fiyat ve fiyat harici tütün kontrol politikaları incelenmiştir. Bu rapor, TEPAV'ın “Türkiye’de Tütün Kullanımını Kontrol Altına Almanın Ekonomisi: Yeni Bir Gündem” konulu ikinci çalışmasının da temelini oluşturuyor.