You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Biz Kimiz

TEPAV

2004 yılında kurulan TEPAV, Ankara, Türkiye merkezli tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşudur. TEPAV, politika önerileri geliştirerek ve kamusal diyalog için platformlar oluşturarak Türkiye ve çevre bölgelerde kamu ve özel sektörlerden aktörlere hizmet vermektedir. TEPAV, disiplinler arası bir araştırma yaklaşımıyla somut politika konularına odaklanmakta ve veriye dayalı politika analizleri yoluyla elde edilen bulguları uygulanabilir politika önerileri halinde sunmaktadır.

TEPAV, kuruluşundan bu yana iki yüzden fazla projeye imza atmıştır. Araştırma deneyimi, tarım, sanayi ve hizmet sektörleri de dâhil olmak üzere çok sayıda sektörü kapsamaktadır. Özel olarak odaklanılan konular arasında Türkiye’deki ve Ermenistan, Kıbrıs, Mısır, İsrail, Ürdün, Kazakistan, Malezya, Filistin, Tunus gibi ülkelerdeki ve Batı Balkanlar ve Arap dünyası gibi bölgelerdeki makroekonomik performans, ekonomik büyüme, bölgesel kalkınma, kentleşme, uluslararası ekonomik bütünleşme, rekabet gücü, zorunlu göç politikaları, iklim ve enerji politikaları, inovasyon politikaları, sağlık politikaları ve yönetişim politikaları yer almaktadır.

Ekibimiz, söz konusu çalışmalarda farklı analitik yaklaşımları kullanmaya devam etmektedir (ör. değer zinciri yaklaşımı, etki değerlendirmesi, karşılaştırmalı değerlendirmeler, vaka çalışmaları, veri madenciliği, dış ticaret analizleri ve paydaş katılımı). Bu kapasitede TEPAV, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD), Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization - ILO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme - UNDP) ve Avrupa Komisyonu gibi uluslararası kuruluşlar ve Google, Microsoft, Intel, Amgen vb. büyük çok uluslu şirketlerle çalışmıştır.

2015 yılında Türkiye G20 dönem başkanlığını yürütürken, Think 20 (T20) alt grubunun organizasyonunu ve koordinasyonunu TEPAV üstlenmiştir. 2012 yılında yürütülen Anayasa Platformu Projesi ile 2014 yılında İngiliz Spectator dergisinin düzenlediği düşünce kuruluşları Oscar’ında TEPAV, Avrupa’nın ilk üç düşünce kuruluşu arasına girmiştir. 2015 yılından itibaren TEPAV, Pennsylvania Üniversitesi’nin düzenlediği Dünya Düşünce Kuruluşları listesinde dış politika ve uluslararası ilişkiler alanında ilk 50 içinde yer almıştır.

TEPAV bünyesinde, akademi, diplomasi, kamu politikaları ve stratejik danışmanlık konularında uzman araştırmacılardan oluşan tam zamanlı elli personel istihdam edilmektedir. Dünya çapında altmış ülkede farklı projeler yürütmüş bir düşünce kuruluşu ve politika enstitüsü olarak TEPAV, derin ve geniş kapsamlı bir ağa sahiptir.

TEPAV SAĞLIK EKONOMİSİ

TEPAV, 15 yıllık tecrübesi ile programlar, merkezler ve enstitülerden oluşan bir organizasyon matrisi ile faaliyet göstermektedir.

TEPAV birçok alanda projeler yürütürken, sağlık alanında da projelerine devam etmekte ve ilgili çalışmaları www.tepav.org.tr'nin yanı sıra www.tepav-he.org adresinde paylaşmaya devam etmektedir.