You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Türkiye'de Tütün Kullanımını Kontrol Altına Almanın Ekonomisi: Yeni Bir Gündem

Türkiye'de Tütün Kullanımını Kontrol Altına Almanın Ekonomisi: Yeni Bir Gündem

Tütün kullanımının bilimsel olarak kanıtlanmış ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı kuşku götürmez bir gerçektir ve tütün kullanımı Türkiye’de ölüm ve engelliliğe yol açan önlenebilir nedenlerin başında gelmektedir. Tütün kullanımına bağlı ölümlerin sayısı 2000 yılında 78 bin iken, 2017 yılında neredeyse 85 bine ulaşmıştır. Türkiye’de tütün kullanıcılarının neredeyse tamamı sigara içmektedir. Mevcut sigara içme alışkanlığının önümüzdeki on veya yirmi yıl boyunca aynı şekilde devam etmesi durumunda, Türkiye’de yılda 100 binden fazla kişinin tütün kullanımı sebebiyle erken yaşta vefat edeceği öngörülmektedir. Beşeri sermaye ve üretkenliğin hâlihazırda düşük seviyede olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan ve insan sermayesinin verimliliğinin yeterince yüksek olmadığı bir ülkede, tütün kaynaklı hastalıklar ve ölümler ciddi zararlara yol açmaktadır. Bu gidişatı durdurmak ve tersine çevirmek için acil müdahale gerekmektedir.

Ülkenin kendine özgü özellikleri ve Türkiye’deki mevcut durum göz önüne alındığında, bireylerin neden tütün kullanmaya devam ettiğini, neden daha erken yaşlarda tütün kullanmaya başladığını, sigaranın sağlığa zararlı etkilerini bilmelerine rağmen neden sigara bırakma yardım hizmetlerinden faydalanmadıklarını ve diğer ülkelerde işe yarayan politikaların neden Türkiye’de işe yaramadığını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. TEPAV Tütün Kontrol Politikaları Araştırma Ekibi, daha önce Dumansız Dünya Vakfı'nın desteğiyle “Türkiye'de Tütün Kullanımını Kontrol Altına Almanın Ekonomisi: İnceleme Raporu” başlıklı bir projeyi tamamlamış ve yukarıda bahsedilen davranışları/eylemleri anlamak için daha fazla araştırma gerektiren birkaç politika konusu belirlemiştir.

Aşağıdaki altı konu bu nedenle birincil odak noktamızdır: (1) Türkiye'de kadınlarda tütün kullanımı; (2) Bırakma ve sağlık algısı; (3) Yasadışı ticaret, satınalınabilirlik ve vergiler; (4) Türkiye'de gençlerde sigara kullanımı; (5) Düz paket ve (6) Türkiye'de yanan tütün ürünleri ve alternatif ürünlere ilişkin algı. Çalışmamızın nihai amacı, Türkiye'de tütün salgınının ve tütüne bağlı hastalık ve ölümlerin neden olduğu ekonomik ve sağlık yükünün frenlenmesine ve nihai olarak sona erdirilmesine yönelik politika katkıları sağlamaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu çalışma, ABD'de kar amacı gütmeyen bir 501(c)(3) özel vakfı olan Dumansız Dünya Vakfı (Foundation for a Smoke-Free World, Inc. -FSFW) tarafından sağlanan bir hibe ile finanse edilmiştir. FSFW'nin bu çalışmanın planlanmasında veya yürütülmesinde, veri analizinde veya sonuçların yayınlanmasında hiçbir rolü yoktur.