You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Neden Türkiye’nin tütün kontrol politikaları üzerine çalışıyoruz?<br/>1. Politika Notu

Neden Türkiye’nin tütün kontrol politikaları üzerine çalışıyoruz?
1. Politika Notu

Tüm tüketim mallarında olduğu gibi tütünün de arz ve talep yönleri bulunmaktadır. Bununla birlikte diğer birçok tüketim malının aksine, tütünün sağlık ve kamu politikaları açısından özel konumu, onu diğer ürünlerden ayrıştırmaktadır. Tütün yüksek tüketim oranı ve sağlığa olumsuz etkileri  göz önüne alındığında, diğer tüketim mallarına kıyasla önemli bir araştırma alanı olarak öne çıkmaktadır.

Bu politika notunda, Türkiye’de tütün kontrolü politikalarının acilen araştırılması gerektiğini ortaya koyan beş olgu paylaşılmaktadır. Bu beş olgu şunlardır:

1.    Tütün kullanımı ve tütün dumanına maruz kalma, sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip olup Türkiye’deki önlenebilir ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir.

2.      Tütün kullanımının sonuçlarıyla ilgili bilgilerin eksik ve asimetrik olması, tütün kullanımını bir halk sağlığı sorununa dönüştürmektedir.

3.      Türkiye, tütün kullanımını azaltmak için en kapsamlı politikaları yürürlüğe koyan ülkelerden biridir.

4.      Uygulamadaki mevcut önlemlere rağmen, Türkiye’de tütün ürünlerine olan talep artmaktadır.

5.   Türkiye’deki tütün ürünleri kullanıcıları  arasındaki farklılıklar, ilgili grupları hedef alan ek tütün kontrol politikalarının uygulanmasını gerektirmektedir.