You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Talep dinamikleri: Tütün kullanım alışkanlıkları ve davranışları<br/>4. Politika Notu

Talep dinamikleri: Tütün kullanım alışkanlıkları ve davranışları
4. Politika Notu

TEPAV Tütün Kontrol Politikaları Araştırma Ekibi tarafından hazırlanan 4. Politika Notu yayınlandı. Bu not, tütün talebinin küresel dinamiklerini özetlemenin yanı sıra, cinsiyete özgü talep dinamiklerine odaklanarak Türkiye'deki talebin karşılaştırmalı bir analizini sunmaktadır. Bu nottaki ana bulgular aşağıdaki gibidir:

·        Dünyada, kadınlarda ve erkeklerde, tüm yaş gruplarında, farklı kıtalarda ve gelir gruplarında tütün kullanım sıklığında istikrarlı bir düşüş görülmekte ve düşüşün devam etmesi beklenmekte.

·        Tütün kullanımındaki küresel azalma eğilimi dikkat çekici ve yüreklendirici olsa da kullanım oranı halen arzu edilen düzeyin üstünde.

·        Dünya genelinde azalma eğilimi olmasına rağmen alışkanlıklar ve davranışlar bölgeden bölgeye ve ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.

·        Dünya ortalamasının aksine Türkiye’de sigara kullananların oranı azalmıyor. Ayrıca Türkiye’de kadınların sigara kullanım oranı dünyada en yüksek oranlardan biri. İyi eğitimli kadınların sigara kullanma oranı daha yüksek olduğu gibi üniversite mezunları arasındaki kıyaslamada kadınlar neredeyse erkeklerle eşit sayılacak düzeyde.