You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Tek tip sigara paketleri ve sağlık uyarıları Türkiye’de üniversite öğrencilerinin sigara kullanım isteğini azaltmada ne kadar etkili<br/>5. Politika Notu

Tek tip sigara paketleri ve sağlık uyarıları Türkiye’de üniversite öğrencilerinin sigara kullanım isteğini azaltmada ne kadar etkili
5. Politika Notu

TEPAV Tütün Kontrol Politikaları Araştırma Ekibi tarafından hazırlanan 5. Politika Notu yayınlandı. Not, Türkiye’de üniversite öğrencilerinin sigara içme eğilimlerini azaltmada sigara paketlerinde düz paket uygulamasının ve sağlık uyarılarının etkilerine ilişkin bir analiz sunmaktadır. Bu nottaki ana bulgular aşağıdaki gibidir:

·        Sigaranın zararlı etkilerinin farkında olunması, sigara içme oranında azalma veya sigarayı bırakma oranında artış sağlamadı.

·        Marka logosu olmayan siyah (düz) arka plan ve daha sert ve çarpıcı resimli sağlık uyarıları, üniversite öğrencileri arasında olumsuz etki ve kaçınmacı tepki oluşturmada daha etkili.

·        Düz ambalaj ve sağlık uyarılarının caydırıcı etkisi, kız öğrencilerde erkek öğrencilere göre, sigaraya geç başlayanlarda, daha az sigara içenlerde ve daha az nikotin bağımlısı olan kullanıcılarda daha yüksek.

·        Yeni ve daha çarpıcı sağlık uyarılarından veya düz paket uygulamalarından biri mevcut olduğunda, eksik kalan ya da kullanılmayan unsurun eklenmesi herhangi bir ek etki yaratmıyor. Ayrıca, olumsuz duygu uyandırma ve kaçınmacı tepkiler, 6 ay veya daha kısa süre içinde bırakma niyetine dönüşmüyor.

·        Politika yapıcıların, eğitimli gençleri sigara kullanımını azaltma ve sigarayı bırakmaya teşvik etmek için yenilikçi ve ikna edici yollar bulması gerekiyor.