You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Türkiye'de Tütün Kullanımını Kontrol Altına Almanın Ekonomisi: İnceleme Raporu

Türkiye'de Tütün Kullanımını Kontrol Altına Almanın Ekonomisi: İnceleme Raporu

Türkiye'de tütün sektörü ekonomide halen büyük bir paya sahiptir, tütün fiyatları tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) önemli bir ağırlığa sahiptir ve tütün toplam vergi gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 2002'den bu yana tütün üzerindeki artan vergi yüküne rağmen, kullanım oranında ve satışlarda azalma görülmemektedir. Türkiye, yalnızca en büyük tütün pazarlarından biri olduğu için değil, aynı zamanda Türki devletler ve Ortadoğu ülkeleri gibi birçok ülkeye örnek teşkil eden politika ve stratejileri nedeniyle de araştırılması gereken önemli bir ülkedir.

Şubat 2020 ile Temmuz 2020 arasında yürütülen bu projede, Türkiye'de tütün, tütün ürünleri ve bunların alternatiflerinin (zararı azaltan ürünler ve bıraktırma desteklerinin) mevcut durumu ekonomik açıdan, kamu politikası ve sağlık açısından kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. Türkiye'de yürürlüğe konan politikaların neden yeterli olmadığını anlamak için son gelişmeler TEPAV Tütün Kontrol Politikaları Araştırma Ekibi tarafından yakından incelenmiştir. Projenin nihai amacı, tütün kullanımı salgınını ve tütüne bağlı hastalık ve ölümlere ilişkin ekonomik yükü ve sağlık yükünü sona erdirmekti.Sorumluluk Reddi: Bu çalışma, ABD'de kar amacı gütmeyen bir 501(c)(3) özel vakfı olan Dumansız Dünya Vakfı (Foundation for a Smoke-Free World, Inc. -FSFW) tarafından sağlanan bir hibe ile finanse edilmiştir. FSFW'nin bu çalışmanın planlanmasında veya yürütülmesinde, veri analizinde veya sonuçların yayınlanmasında hiçbir rolü yoktur.