You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Tütün endüstrisi nasıl bir değişimden geçmektedir?<br/>3. Politika Notu

Tütün endüstrisi nasıl bir değişimden geçmektedir?
3. Politika Notu

TEPAV Tütün Kontrol Politikaları Araştırma Ekibi tarafından hazırlanan 3. Politika Notu yayınlandı. Not, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri gibi yeni ürünlerin Türkiye'deki kullanım oranı ve bu ürünlerin küresel pazar payı üzerinedir. Bu nottaki ana bulgular aşağıdaki gibidir:

·        Geleneksel tütün ürünleri tütün piyasasına uzun süredir hâkim olsa da, yeni ürünlerin piyasaya girişi ve yükselişi sektör için önemli bir gelişme.

·        Yeni ürünlerin piyasaya girişi geleneksel ürünlere olan talepte ani bir düşüşe sebep olmadı. Buna karşılık yeni ürünler pazar paylarını genişletiyor gibi görünüyor ve önümüzdeki yıllarda endüstrinin büyümesini sağlayacak itici güç olabilir.

·        Yeni ürünlere olan talep küresel ölçekte yaygın değil; bu ürünlere olan talep Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Rusya, Güney Kore ve Kanada gibi ülkelerde yoğunlaşmış.

·        2019'a ait son veriler, Türkiye'de e-sigara kullanımının çok düşük düzeyde olduğunu gösteriyor. Üniversite öğrencilerine uygulanan anket sonuçlarına göre, bu grupta yaygınlık oranı önemli ölçüde daha yüksek olabilir.

·        Türkiye’de yeni ürünlerin piyasaya çıkarılması ve benimsenmesi konusunda araştırılması gereken sorular vardır.