You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Bir ismin düşündürdükleri: Tütün Ürünleri?<br/>7. Politika Notu

Bir ismin düşündürdükleri: Tütün Ürünleri?
7. Politika Notu

TEPAV Tütün Kontrolü Politikası Araştırma Ekibi tarafından hazırlanan 7. Politika Notu yayımlandı. Not, tütün ürünleri piyasasını anlamak, ürünlerin zararını değerlendirmek ve gelişmeleri yorumlayabilmek için, ortaya çıkan farklı tütün ürünü türlerine dair bir değerlendirme sunmaktadır. Özet bulgular aşağıdaki gibidir:

-        Pek çok sayıda tütün ürünü mevcuttur. Bu ürünlerin yaygınlığı coğrafi bölgeye ve kültüre bağlı olarak değişse de, en çok ölüm sigara nedeniyle gerçekleşmektedir.

-        Tütün içeren ürünlerin yanı sıra, tütün içermeyen ancak nikotin içeren ürünler de vardır. Aynı zamanda, tütün içeren ancak yakılmadan, ısıtılarak kullanılan ürünler mevcuttur.

-        Tütün ürünleri piyasasının geçirdiği hızlı dönüşüm nedeniyle, bu ürünlerin tanımlanması ve isimlendirilmesi konusunda daha fazla çalışma yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

-        Tütün ürünleri piyasasında, ürünlere verilen isimler, bilimsel araştırmaların yürütülmesini ve yorumlanmasını doğrudan etkilemektedir. Ürünlerin isimlerinin ne olduğunun net bir şekilde herkes tarafından bilinmesi, verilerin yorumlanması konusunda yanlış anlaşılmalara ve anlaşmazlıklara yol açılmaması adına önem arz etmektedir.

-        Bilimsel iletişimin net olması, ancak ürünlerle ilgili açık ve net bir sınıflandırılmanın yapılması ve kavramlar konusunda net olunmasıyla mümkündür. Bu konuda hazırlanmış bir ontolojinin hem farklı ürünlerin neler olduğuna, hem de onların zararlarına ilişkin görüşlerin bilimsel bir şekilde ortaya konmasına, dolayısıyla toplumdaki algının doğru bir şekilde oluşmasına ve halk sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine olumlu katkıda bulunacağı açıktır.